• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Чулуут, Тариат, Өндөр-Улаан, Их-тамир сумдад ажиллалаа

Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Флом Олон Улсын байгууллагатай хамтран Чулуу, Тариат, Өндөр-Улаан, Их-тамир сумдаар ажиллаж. Дээрх сумдын эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдэд “Хүүхдийн эрх”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл” сэдвээр тус бүр 1 цагийн нийт 2 цагийн, 4 суманд нийт 8 цагийн сургалтыг зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтанд 60 хүүхэд, 30 эмэгтэй хамрагдлаа. Оролцогч нарт комисоос эрхлэн гаргадаг “Мэдээллийн” хуудас дугаар 60, 61, “Дэмжих бүлэг болон хүний эрхийн сургалтаар туслах малчдыг чадавхжуулах нь" төслийн танилцуулга тус бүр 30 ширхэг нийт 120 ширхэгийг тараалаа.