• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шүүхийн шйидвэр гүйцэтгэх газрын албан хаагч нар сургалтанд хамрагдлаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын албан хаагч нарыг хамруулсан сургалтыг 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдөр “Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх, хүний эрх ялгаварлан гадуурхалт” сэдвээр зохион байгууллаа. Мөн албан хаагч нарын сонирхосон асуултанд хариут өгч ажиллалаа.Сургалтанд 13 албан хаагч хамрагдав.