• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ХҮНИЙ ЭРХИЙН МЭДЛЭГЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт яармаг өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгууллаа уг арга хэмжээнд оролцогч нарт Жендэр ба хүний эрх сэдвээр сургалт явууллаа.

Сургалтад ажил хайгч, жирэмсэн, хөхүүл, бага насны хүүхдээ асран хүмүүжүүл байгаа, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх хүсэлтэй 80 гаруй эмэгтэйчүүд хамрагдлаа.

Оролчогч нар хүний эрх жендэрийн эрх тэгш байдал ялгаварлан гадуурхалтын талаарх мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүллээ.