• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ӨСВӨР НАСНЫХАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

"Хүүхдийн эрх-Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах эрх" сэдэвт сургалтад Эрдэнэбулан сумын 3 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 90 гаруй сурагчид хамрагдаж эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, оролцох, хамгаалуулах эрх, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийн талаар мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүллээ.