• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗУРАГТ ХУУДАС БАЙРШУУЛАА

Хүүхдийн эрхийг хамгаалдаг байгууллагууд нэгдэн “Хайр өвтгөдөггүй” аяны 2 төрлийн 300 ширхэг зурагт хуудсыг аймгийн төвийн гудамж талбай олон нийтийн газар, орон сууц, орц, иргэд олноор цуглардаг газрууд болон гэр хорооллын цахилгаан худаг зэрэг газруудад байршуулан гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтарч ажиллалаа.