• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЖЕНДЭР БА ХҮНИЙ ЭРХ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 Комиссын ажилтан нь ээлжит сургалтаа Баянхонгор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад  зохион байгууллаа. Сургалт "Жендэр ба хүний эрх" сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан бөгөөд сургалтанд төрийн захиргааны байгууллагын 12 албан хаагч хамрагдсан бөгөөд 4 эрэгтэй үлдсэн нь эмэгтэй албан хаагчид байлаа. Цаашид жендэр ба хүний эрхийн сургалтыг үе шаттайгаар хийхээр тохиролцож хамтран ажиллаж байна.