• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Комиссын орон нутаг дахь үйл ажиллагаа

2014 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 21 аймагт Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын төлөөлөл ажиллаж эхэлсэн бөгөөд хүний эрхийн асуудлаар орон нутаг дахь ажилтантай 70442422 дугаарын утсаар холбогдох боломжтой.