• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр төсөл хэрэгжиж байна

БНСУ-ын Олон Улсын Хамтын ажиллагааны байгууллага KOICA, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа "Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй ус хангамж, ариун цэвэр эрүүл ахуйн үйлчилгээ" төсөл Баянхонгор аймагт хэрэгжиж байна. Төслийн хүрээнд Баянхонгор сумын 5 дугаар цэцэрлэгт иж бүрэн засвар хийгдлээ