• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРХ ХҮНИЙ ЭРХ БОЛОХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

ХЭҮК-оос зохион байгуулсан "Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх болох нь" сэдэвт сургалтанд 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр аймгийн Цагдаагийн газрын алба хаагчид, 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр Эмч, эмнэлгийн ажилтнууд тус тус хамрагдаж хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлготоо дээшлүүллээ.