• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ УГТАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянхонгор аймгийн Стандарчлал хэмжил зүйн хэлтсийн хүсэлтээр 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр тус хэлтсийн ажилтнуудад "Хүүхдийн эрх ба хамгаалал" сэдвийн хүрээнд 2 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтанд танхимаар 12 хүн хамрагдаж хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтоо дээшлүүллээ.