• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“ХУУЛЬЧ АЖИЛЛАГАА” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газрын Мөрдөн байцаах албанаас зохион байгуулж байгаа “Хуульч ажиллагаа” арга хэмжээний хүрээнд “Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай” хуульд шинээр орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдээр 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр мөрдөгч болон хэсгийн төлөөлөгч нарт хэсэгчилсэн байдлаар сургалт зохион байгуулж, бусад алба хаагчдад цахимаар хүргэх ажлыг зохион байгуулж тэдний эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлжээ