• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль сурталчилах аян эхэллээ

 Баянхонгор аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтсээс санаачилж  төрийн байгууллагууд өөрийнхөө салбарын хууль тогтоомжийг сурталчилах аяныг 2018 оны 03 сарын 01-ний өдрөөс эхлүүллээ.  Аяныг аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс эхэлсэн байна.  Энэхүү арга хэмжээний зорилго нь иргэдэд хууль эрх зүйн мэдлэг түгээх, тус байгууллагын үйл ажиллагааг нийтэд  таниулахад оршиж байна.