• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022 оны 11 дүгээр сарын 07-оос 10-ны өдрүүдэд "Хүний эрх дэвшилтэд бодлогын хүрээлэн" ТББ-ын хүсэлтээр Баянхонгор сум, Өлзийт сум, Баян-овоо сум, Шаргалжуут тосгоны иргэдэд тус тус хүний эрхийн боловсрол олгох сургалт зохион байгууллаа. Тус хүний эрхийн сургалтанд 1400 орчим иргэд хамрагдлаа.