• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянхонгор аймаг дахь Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн хүсэлтээр тус 339 дүгээр ангийн алба хаагчид болон хугацаат цэргийн алба хаагчдад "Хүний эрх ба -гэр бүлийн хүчирхийлэл" сэдвийн хүрээнд 2 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 43 хүн хамрагдаж хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтоо дээшлүүллээ.