• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянхонгор аймаг дахь Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн хүсэлтээр 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр тус 339 дүгээр ангийн алба хаагчдад "Хүүхдийн эрх ба хамгаалал" сэдвийн хүрээнд 2 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 33 хүн хамрагдаж хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтоо дээшлүүллээ.