• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цагдан хоригдож буй хүмүүстэй "Хүний эрх"-ийн өдрөөр уулзалт хийлээ

 Хүний эрхийн Үндэсний комиссын ахлах мэргэжилтэн нь  аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, аймгийн Прокурорын газартай хамтран хүний эрхийн өдрийн хүрээнд цагдан хорих байранд хоригдож буй хүмүүстэй уулзаж тэдний хүний эрхийн нөхцөл байдалтай танилцаж санал гомдлыг нь хүлээж авч ажиллаа.