• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өлзийт сумын ЗДТГ-ын хүсэлтээр 2021 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр тус сумын охид эмэгтэйчүүдэд хүний эрхийн талаар сургалт мэдээлэл хийлээ. Тус сургалтын зорилго нь охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдэж буй хүчирхийллийг таслан зогсоохын тулд олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд оршиж байв.