• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХИЙН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын алба хаагчдад "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх"-ийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 16 эрэгтэй, 4 эмэгтэй алба хаагч хамрагдлаа.