• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Барилгын цэргийн 340 дүгээр ангид сургалт хийв

Барилгын цэргийн 340 ангийн нийт офицер, ахлагч, ажилтан нарт Хүний эрхийн Үндэсний комиссын танилцуулга болон Баян-Өлгий аймаг дахь ажилтны ажлын товч танилцуулга хийж "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, сэдвээр 1 цагийн сургалт хийв.