• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Бугат сумын бүрэн дунд сургуульд сургалт хийв

Сургалтын зорилго: хүний эрхийн түгээмэл, хуваагдашгүй, харилцан хамааралтай байх зарчимд заасны дагуу хүний бүх эрх аливаа хүний суурь эрх чөлөөг түгээмэл байдлаар хүндэтгэх, мөрдөх явдлыг хөхиүлэн дэмжихэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж чадах юм гэсэн ойлголт өгөх зорилготой юм аа Сургалтад нийт ахлах болон дунд ангийн 28 багш нар оролцов.