• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зэвсэгт хүчний 331 дүгээр ангийн албан хаагч нарт цахим сургалт хийв

Зэвсэгт хүчний 331 дүгээр ангийн нийт бүрэлдэхүүнд хүний эрхийн тухай мэдлэг олгох, хүний эрх, эрх чөлөөн зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх хүний эрхийн мэдрэмж суулгах, хамтын ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөөний хүрээнд нийт алба хаагч нарт 2021 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр “Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдвээр цахим сургалт зохион байгуулав