• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сонгох эрхийн хэрэгжилтэд мониторинг хийв

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын гишүүн П.Оюунчимэгийн баталсан удирдамжийн дагуу 2020 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын УИХ-ын сонгуулийн 2 дугаар тойргийн 1,6,8,9,10 дугаар хэсгийн хороодын санал авах байрны хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод хүртээмжтэй орчин бүрдүүлсэн эсэхийг шалгах хуудсаар шалгаж цаашид анхаарах асуудал, хүндрэл бэрхшээл болон цаашид авах арга хэмжээний саналаа илтгэх хуудсаар хүргүүлэв