• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохин байгуулав

ШШГА-ын нийт ажилтан албан хаагч нарт "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх”, "Хоригдогсодын эрхийг хамгаалсан олон улсын гэрээ конвенц” сэдвээр сургалт зохион байгуулав. Албан хаагч нарт Олон улсын хүний эрхийн Билл, Хүний эрх гэж юу вэ?, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт, ХЭҮК-д гомдол гаргах гарын авлага, ном тарааж өгөв.