• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сэжигтэн яллагдагч нарт хүний эрхийн сургалт хийв

Баян-Өлгий аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны хүсэлтээр сэжигтэн, яллагдагч нарт 2017оны 04 сарын 06-ний өдөр тус албаны сургалтын танхимд "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Гэр бүлийн хүчирхийлэл” сэдэвт  сургалт, мэдээлэл хийв.Сургалтад нийт 11 сэжигтэн, яллагдагч нар оролцож гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиас асууж тодруулж байв.