• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны албан хаагч нарт сургалт хийв

ШШГЕГ-ын Баян-Өлгий аймаг дахь цагдан хорих байранд саатуулагдаж буй сэжигтэн, яллагдагчдад Хүний эрхийн Үндэсний комиссын үйл ажиллагааг танилцуулж, "Хүний эрхийн Үндсэн ойлголт”, "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх”, "Хууль зүйн туслалцаа авах эрх” сэдвээр 2016 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр сургалт зохион байгуулав.