• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцов

Уг эрдэм шинжилгээний илтгэл, хэлэлцүүлэгт Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Баян-Өлгий аймаг дахь ажилтан "Шүүх шинжилгээний байгууллага хүний эрх, эрх чөлөөг хангахад гүйцэтгэх үүрэг, чиг хандлага” сэдэвт илтгэлээр амжилттай оролцов.