• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ажлын байранд дарамт үүсэж болох орон зай

Ажлын байран дахь нийтийн болон хувийн орон зай

– Цалин авч ажилладаг орчин, амрах, хооллох, ариун цэврийн, угаах, солих хэрэгслийг ашигладаг газар

– Ажилтай холбоотой томилолт, аялал, сургалт, арга хэмжээ, олон нийтийн ажлын үе

– Ажил олгогчийн байр

– Ажилдаа ирж, буцаж явах үе

– Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологиор дамжуулан бий болдог ажилтай холбоотой цахим орчин

Ажлын байр нь зөвхөн хөдөлмөрийн талбар биш, энэ нь мэргэжлийн болон нийгмийн харилцааны уулзвар

  • Ажлын байр нь ажил үүргийн дагуу байх буюу ажил олгогчийн шууд буюу шууд бус хяналтад байх бүх байр
  • Ажиллах орчны эв зохисыг эвдэж, ажилтнуудыг сөргөлдүүлэх, ганцаардуулах нь дарамт үүсэх таатай орчин болно

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх утас 70342122