• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нэг давтар Мэдээллийн самбар ажиллаж байна

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нэг давтарт "Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Булган аймаг" мэдээлийн самбар байрлаж байна. Уг самбарт ХЭҮК-ийн шинэ мэдээ мэдээлэл болон Хүний эрхийн ойлголт, цаг үеийн  мэдээлэл, хууль тогтоомжоор 7 хоног бүр шинэчлэгдэж ажиллаж байна. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 70342122