• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны алба хаагч нар сургалтад хамрагдлаа

Булган аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын албаны алба хаагч нар "Жендэр ба хүний эрх" сургалтад 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр хамрагдлаа. сургалтад тус албаны 10 албан хаагч хамрагдаж, жендэрийн тухай ойлголт мэдээлэл авлаа.

2E2A0005.JPG