• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Төв Номын санд Хүний эрхийн Булан ажиллаж байна

Булган аймгийн Төв Номын санд Хүний эрхийн булан ажиллаж байна. Тус буланд Хүний эрхийн Үндсэний Комиссын бэлтгэн гаргасан гарын авлага ном, сэтгүүл байнга байрлаж иргэд өргөнөөр үйлчлүүлж байна.