• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Апбан журмаар хүнс баяжуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын журам

Албан журмаар хүнс баяжуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих журмыг Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/79 дүгээр тушаалаар баталжээ. эх сурвалж https://www.legalinfo.mn/law/details/15518?lawid=15518