• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль батлагдав

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль 2020 оны 04 сарын 24-ний өдөр батлагджээ. Уг хуулийн зорилт нь Монгол Улс дахь үндэсний архивын сан хөмрөгийн баримтыг бүрдүүлэх, бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, хяналт тавих, ашиглах болон албан хэрэг хөтлөлтийг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. https://www.legalinfo.mn/law/details/15370?lawid=15370 дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи холбоосоор