• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ахлах мэргэжилтэн 58 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлжээ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн нь 2015 оны 11 сарын байдлаар 58 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлжээ.