• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Багийн засаг дарга нарт мэдээлэл хийлээ

Булган аймгийн Засаг дарга түүний тамгын газраас зохион байгуулж буй Булган аймгийн багийн засаг дарга нарт зориулсон сургалтын үед Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтан Д.Мөнхсайхан 2017 оны 056 дугаар сарын 10-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний комиссын чиг үүрэг, орон нутаг дахь ажилтын чиг үүрэг, холбоо барих утас, ажлын газрын талаар мэдээлэл хийж ажиллалаа. сургалтад Булган аймгийн 75 багийн засаг дарга нар хамрагдав.