• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Багийн Засаг дарга нарт Хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

Булган аймгийн 75 багийн Засаг дарга нарт "Хүний эрхийн Үндсэн ойлголт" сургалтыг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтан 2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулав. Сургалтад 45 багийн засаг дарга нар хамрагдав.