• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ БАТЛАГДЖЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 70 дугаартай тогтоолоор " БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ " шийдвэрийг батлан гаргасан нь өнөөдөр хуулийн нэгдсэн сайтад байршуулагдсан байна.