• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Булганы мэдээ сонинд "Хүний эрх"-ийн булан ажиллалаа

Булганы мэдээ сонинд "Хүний эрх"-ийн булан ажиллаж ээлжийн амралт хэрхэн олгох болон хөдөлмөрийн гэрээний тухай хууль эрх зүйн ойлголт өгөх мэдээлэл нийтлэгдэн гарсан.