• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Булган аймгийн Тохижилт үйлчилгээний ангийн удирдлага жендэрийн мэдрэмжтэй шилдэг удирдагчаар шалгарав

Жендэрийн мэдрэмжтэй эрэгтэй удирдагчдын сонгон шалгаруулалтанд 19 аймгийн 170 гаруй байгууллагын 1800 гаруй албан хаагч хамрагдаж, аймаг бүрт гурван салбараар жендэрийн мэдрэмжтэй 29 удирдагч сонгон шалгаруулав. Булган аймгийн хэмжээнд 6 аж ахуйн нэгжийн 66 албан хаагч хамрагдаж Булган сумын Тохижилт үйлчилгээний ангийн дарга А.Ганболд жендэрийн мэдрэмжтэй эрэгтэй удирдагчаар шалгарсан байна.

274331255_962558981070331_8204857004196770692_n.jpg