• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Булган аймгийн ХАА-н Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн оюутан нар сургалтанд хамрагдав