• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Булган сумын ЗДТГ-н албан хаагч нар сургалтанд хамрагдав

"Хүний эрхийн Олон улсын өдөр”-ийг угтан аймгийн Хууль сахиулах байгууллага, Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, "итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх” сэдэвт сургалтыг Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын 33 ажилтан, албан хаагч нарт 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 08:30 минутад зохион байгуулан ажиллалаа. Сургалт сумын ЗДТГ-н хурлын зааланд боло в.