• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Булган сумын Тохижилт үйлчилгээний ангид хяналт шалгалт хийж байна

 Булган сумын Тохижилт үйлчилгээний ангийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-13-ны өдрүүдэд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтан, референт Д.Мөнхсайхан хийж гүйцэтгэж байна.