• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Булган сумын 1 дүгээр багийн иргэд сургалтад хамрагдлаа

 Булган аймгийн Булган сумын 1 дүгээр багийн засаг даргын хүсэлтийн дагуу багийн иргэдэд "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, иргэний үндсэн, журамт үүрэг"-ийн талаар сургалт мэдээллийг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 11 цагт багийн хөгжлийн төв дээр зохион байгуулж. Тус багийн 22 иргэн хамрагдлаа