• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын алба хаагчид сургалтад хамрагдлаа

Булган аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын хүсэлтээр 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 11 цагт тус газрын сургалтын танхимд "Үндсэн хууль ба хүний эрх" сургалтыг зохион байгууллалаа. сургалтад нийт 9 албан хаагч хамрагдаж хүний эрхийн ойлголт мэдлэгээ нэмэгдүүллэлээ.