• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дэмжих бүлэг байгуулав

"Дэмжих бүлэг болон хүний эрхийн сургалтаар туслах малчдыг чадавжуулах нь" төслийн хүрээнд зорилтот бүлэгтээ хүрч ажиллах, мэдээлэл авах, хүргэх, сургалт явуулах зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулж, хамтарч ажиллахад шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа авах үүднээс зорилтот сумдад “Дэмжих бүлэг” байгуулсан юм. Өөр нэг чухал үр дүн бол туслах малчдын мэдээллийн санг бүрдүүлсэн явдал юм. ХЭҮК-ын орон нутгийн ажилтнууд энд гол үүрэгтэй оролцож, сумдын холбогдох албан тушаалтнуудтай хамтран ажиллах замаар туслах малчдын мэдээллийг гаргуулж, санг бүрдүүлсэн.

277773943_301680478751901_2894497908078980860_n.jpg