• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жендэрийн мэдрэмжтэй эрэгтэй удирдагч шалгаруулав

Жендэрийн мэдрэмжтэй эрэгтэй удирдагчдын сонгон шалгаруулалтанд 19 аймгийн 170 гаруй байгууллагын 1800 гаруй албан хаагч хамрагдаж, аймаг бүрт гурван салбараар жендэрийн мэдрэмжтэй 29 удирдагч сонгон шалгаруулав. Булган аймгийн хэмжээнд төрийн захиргааны 10 байгууллагын 155 албан хаагч санал асуулгад оролцсоноос аймгийн Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Т.Баярбат шалгарлаа.

274656922_963548397631335_5240149290294714353_n.jpg