• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл ба хүний эрх сургалт

Булган аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны алба хаагч нарт ХЭҮК-н Булган аймаг дахь ажилтан, референт Д.Мөнхсайхан "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл ба хүний эрх" сургалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр тус газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа. Сургалтад 9 албан хаагч хамрагдаж, 2 цагийн сургалтад хамрагдаж, жендэрийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн төрөл, гэр бүлийн хүчирхийллийн сэдлээр мэдээлэл авлаа.