• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жендэр ба хүний эрх сургалт зохион байгуулав

439 дүгээр хаалттай хорих ангийн хүсэлтийн дагуу тус ангийн албан хаагч нарт 2023 оны 1 дүгээр сарын 16-ний өдөр “Хүний эрхийн үндсэн ойлшолт, хандлага, Жендэр ба хүний эрх” сургалтыг 3 цагийн хугацаатай зохион байгууллаа. Сургалтад тус газрын 45

325484777_1302575353855580_3189706972712913573_n.jpg

25 албан хаагч хамрагдаж хүний эрхийн тухай ойлголт, хандлагатай болж авлаа..