• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ИНТЕРНЕТ ЭРХ ЧӨЛӨӨ БА ОНЛАЙН ОРЧИН

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ажилтан нар сар бүр тодорхой эрхийн хүрээнд дүн шинжилгээг хийдэг билээ. Энэ ажлын хүрээнд 2017 оны 11 дүгээр сард "Интернет эрх чөлөө ба Онлайн орчин" сэдвээр дүн шинжилгээ мониторинг хийж байна. Та бүхэн уг сэдвийн хүрээд тодорхой мэдээ, мэдээлэл, тохиолдол байвал бидэнд танилцуулахаас гадна хамтран ажиллаж боломжтой. Лавлах утас 70342122