• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭ

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед эдийн засгийг идэвхжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, малчин өрх болон эмзэг бүлгийн иргэдийн амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 167 дугаар тогтоолыг батлан гаргажээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.legalinfo.mn/law/details/15358?lawid=15358 холбоосоор үзнэ үү