• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ИРГЭДЭД ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮНЭГҮЙ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтан  нь 2018 оны 02 сарын 20-ны өдрийн байдлаар 8 иргэнд 185 минутын хууль зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй үзүүлжээ. Хууль зүйн зөвлөгөө авахаар 3 иргэн утсаар, цахим 3, биечлэн 2 иргэн хандсан бол хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой зөвлөгөө 4, хүүхдийн эрх 1, сурч боловсрох эрх 1, тэтгэвэр тэтгэмж авах эрхээр 2 иргэн тус тус хандсан байна. Та бүхэн орон нутаг дахь ажилтанд хандан хууль зүйн зөвлөгөөг утсаар, цахим хэлбэрээр болон биечлэн авах боломжтой юм. Лавлах утас 70342122